Välkommen till Scandinavian Electronics AB

Vår affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja elektronik. Vi jobbar både med egna produkter samt som stabil partner på lego/konsultbasis.

pickplace2
cad1
eventum-ii-mindre2
cpu-kort-svart-editerad-22
multi3g2